نظارت کارشناسان بهداشت بر مرکز توانبخشی اکرام سپیدان

نظارت کارشناسان بهداشت بر مرکز توانبخشی اکرام سپیدان
کارشناس سالمندان مرکز بهداشت سپیدان به همراه کارشناس بهداشت محیط از مرکز توانبخشی اکرام سپیدان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سپیدان، "رضوان شریفی" گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا، از مرکز توانبخشی اکرام بازدید و تب سنجی مددجویان انجام شد.
شریفی با تاکید بر اینکه علاوه بر ارائه آموزش لازم در زمینه ضد عفونی کردن محیط و رعایت پروتکل های بهداشتی به کارکنان این مرکز، تب سنجی از مددجویان انجام شد افزود: شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و وجود مراکز حساس چون مراکز نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت الزام رعایت پروتکل های بهداشتی را در این مرکز دو چندان می کند.

کارشناس سالمندان، الزامات سلامت محیط در محل های نگهداری سالمندان و معلولین، دوره های کمون و سرایت، راه های انتقال ویروس، رعایت بهداشت فردی کارکنان و افراد مقیم مراکز، اصول شست وشوی دست ها، نحوه گندزدایی محیط، توصیه های بهداشتی و محیطی جهت تهیه و توزیع موادغذایی، روش های کاهش استرس و اضطراب در مقابله با ویروس، تشخیص زود هنگام و جلوگیری از انتقال ویروس را از مطالب ارائه شده در این بازدید برشمرد.

Top