چشمان خسته مدافعان سلامت، در انتظار یاری سبز همشهریان

چشمان خسته مدافعان سلامت، در انتظار یاری سبز همشهریان
در این روزهای پر التهاب شاهد درگیری و فوت مردمی هستیم که با رعایت اصول ساده بهداشتی، می توانستند بدون دغدغه و ناراحتی در کنار عزیزانشان باشند.

افرادی که با نادیده گرفتن اصول بهداشتی و بدون توجه به محدودیت ها و نیازهایشان با شرکت در تجمعات و گروه ها، ضمن گسترش ویروس و انتقال آن به گروه‌های پرخطر، خود، خانواده و پرسنل خسته سلامت را در معرض بیماری و خروج از چرخه خدمت رسانی قرار می دهند.

در این ایام ناخوشایند شاهد اوج‌گیری مجدد کرونا در کشور، استان و شهرستان سپیدان هستیم؛ شهرستانی که که در ابتدای ورود کرونا به منطقه با همدلی مردم، مسئولین، گروه های جهادی، مردمی، کسبه و بازاریان، یک صدا در مقابل این هیولا ایستادگی کرد.

ضمن تقدیر و تشکر از تمام کسانی که به طرق مختلف در مبارزه با بیماری همراهیمان کردند؛ انتظار داریم همانند گذشته با رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، عدم برگزاری مراسم و تجمعات، خود، خانواده و اجتماع را نسبت به نفوذ بیشتر این بیماری محافظت کرده و از کسانی که با انجام این رفتار های پرمخاطره، سلامت مان را تهدید می کنند برخورد کنیم.

با یاری خداوند متعال، همراهی و همدلی مردم عزیزمان، کرونا را شکست خواهیم داد.

سیاوش کریمی

رییس شبکه بهداشت و درمان سپیدان

Top