خسارت تگرگ به کشاورزی شهرستان سپیدان

خسارت تگرگ به کشاورزی شهرستان سپیدان

باران تابستانه 1100 میلیارد ریال به محصولات زراعی و باغی شهرستان سپیدان خسارت وارد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت : باران، طوفان و تگرگ خسارت‌هایی به بخش های مختلف کشاورزی و برخی تاسیسات زیرساختی و زیربنایی شهرستان‌ سپیدان وارد کرد که میزان آن بیش از 1100 میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان مهدی نصیری گفت : تگرگ شدید اخیر؛ خسارت به مزارع صیفی؛ شتوی و باغ ها در پی داشته است.

نصیری در پایان گفت: مقدارسطح خسارت دیده محصولات زراعی ۵۳۲هکتار از ۴۰ تا ۹۰درصد و در محصولات باغی ۳۴۷هکتار از ۵۰ تا ۹۰ درصد برآورد شده است.

Top