حمایت از تعاونی ها و تشکل ها در راستای سیاست های سازمانی در جهاد سپیدان

حمایت از تعاونی ها و تشکل ها در راستای سیاست های سازمانی در جهاد سپیدان

جلسه تعاونی دامداران شهرستان سپیدان با حضور مهدی نصیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ‌؛ رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان؛ رئیس امور دام و مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره تعاونی ها در محل مدیریت جهاد کشاورزی با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار گردید.

مهدی نصیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت : با توجه به اینکه از سیاست‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی حمایت از تعاونی‌ها و تشکل ها می باشد این مدیریت در همین راستا حرکت کرده و در جهت توانمند سازی تعاونی ها و خدمت رسانی به بهره برداران از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

Top