نظارت کارشناسان بهداشت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در محل برگزاری آزمون سراسری


مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت سپیدان، از نظارت کارشناسان بهداشت در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در محل های برگزاری آزمون سراسری و تامین سلامت داوطلبان کنکوردر سپیدان خبر داد.

 
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سپیدان، "احمد فیروزی" با تاکید به اینکه سلامت داوطلبان اولویت اصلی مجموعه بهداشت و درمان است گفت: کارشناسان بهداشت مرکز بهداشت با حضور در حوزه برگزاری آزمون بر نحوه گند زدایی و ضد عفونی، چیدمان صندلی ها از نظر رعایت فاصله مناسب، استفاده از ماسک و رعایت موازین بهداشتی در حین اجرای آزمون نظارت نمودند.

 
فیروزی افزود: این نظارت ها از روز های پیش با بازدید و کنترل حوزه برگزاری آزمون آغاز شده و کارشناسان بهداشت محیط و مدارس، تمامی داوطلبین را از نظر علائم بیماری کووید ۱۹ مورد غربالگری قرار داده و افراد دارای علایم شناسایی و محیط آزمون آنها را از سایرین جدا شد؛ همچنین پس از هر مرحله آزمون، محل برگزاری ضدعفونی و گندزدایی شده است.

Top